POSTER SO YOUNG

ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG – 41 TẬP

  • Thể loại: TÂM LÝ-XÃ HỘI
  • Đạo diễn: Dương Văn Quân
  • Diễn viên chính: Dương Lặc, Trần Dao, Trương Đan Phong, Mã Khả, Thái Văn Tịnh, Đổng Xuân Huy
  • Nước sản xuất: TRUNG QUỐC
  • Năm sản xuất: 2016
  • Thời lượng: 41 tập x 45 phút