961961_172954286207898_1399924100_n (1)

Thăm Lăng Bác

Màu hồng toả sáng trong lăng.
Bác nằm yên nghỉ giữa lòng Thủ đô.
Mối tình hữu nghị Việt Xô.
Đời đời bền vững Bác Hồ muôn năm.

 

Tác giả: Đặng Ngọc Minh