PhimKimdong

Anh Hùng làng Nà Mạ

Nơi đây Anh đã ngủ yên.
Bảy mươi năm về trước cái tên Kim Đồng.
Núi cao dòng suối cánh đồng.
Con đường Nà Mạ theo dòng thời gian.
Công Anh trời phật đã ban.
Bây giờ viết lại cho ngàn người xem.
Những ngày Hà Quảng thân quen.
Đường đi lối lại làm phim Anh Hùng.
Đồng bào dân tộc Tày Nùng.
Yêu thương giúp đỡ ba cùng sẻ chia.
Khi xong lại phải trở về.
Thành phố tên Bác vẫn mê Cao Bằng.

 

Tác giả: Đặng Ngọc Minh