Cty TNHH Truyền Thông Minh Phim đã đón tiếp Đoàn Nhà Báo Địa Phương Thái Lan tại Trụ Sở Hội Nhà Báo Tp.HCM vào ngày 08/12/2014, sau đây là những hình ảnh đón tiếp Đoàn:

 

nha bao

IMG_0066

IMG_0068

IMG_0067

IMG_0063

image (4)

IMG_0062